Ez hemen, ez inon

Maiatzaren 30ean, Kuartel berririk ez ekimenaren aurkezpena egin dugu Loiolako Latsari plazan. Irakurri hemen 20 talde sozial eta sindikatu gehiengoek bultzatzen duten ekimenaren manifestua.

Ez dugu kuartel zahar edo berririk behar, ez Donostian, ez munduan beste inon: gastu militarra inbertsio eta alternatiba sozialetara bideratu behar da, sanitarioetara, kulturaletara, ingurumenekoetara…giza segurtasuna hobetzeko helburuarekin, eta ez porrot egin duten eredu sekuritario militarizatuak betikotzeko helburuarekin.

El 30 de Mayo se ha presentado la iniciativa Kuartel berriak ez en la plaza Latsari de Loiola. Lee aquí el manifiesto que respaldan más de 20 asociaciones sociales y la mayoría sindical.

No necesitamos ni viejos ni nuevos cuarteles, ni en Donostia ni en ningún otro lugar del mundo: se precisa destinar el gasto militar a inversiones y alternativas sociales, sanitarias, culturales, medioambientales … que respondan al objetivo de mejorar la seguridad humana y no a perpetuar modelos securitarios militarizados que se han mostrado fracasados.